Tải trọng: 33,11 Tấn

Tải trọng: 31,5 Tấn

Tải trọng: 32,38 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0938 803 530
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 808 540
Cung cấp phụ tùng: 0938 809 175