Tải trọng: 28,4 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0938 803 530
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 808 540
Cung cấp phụ tùng: 0938 809 175